Цветелина Гечева, 2016

ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА

ОСНОВАТЕЛ

ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА е завършила Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство през 2002 г. През 2005г., в същия университет, след четири годишен курс на обучение, успешно защитава дипломна работа по специалността „Европейска икономическа интеграция“.

От 1999г., още докато учи, до 2008 г., работи в една от най-големите адвокатски кантори в България –„Пенков, Марков и партньори“, обслужваща корпоративни клиенти в сферата на Търговското, Дружественото, Конкурентното и Нотариалното право.

През 2008г., на 30 години, след успешно положени изпити, става един от най-младите нотариуси в България. През девет годишния си стаж като нотариус работи предимно с корпоративни клиенти, строителни фирми и банки. В нотариалната кантора, освен нотариалните удостоверявания, се изготвят и всякакви видове договори и документи, необходими на клиентите. Служителите в кантората оказват пълно съдействие на клиентите за акуратното вписване на всички подлежащите на отбелязване и вписване документи в Служба по вписванията, гр. София. За улеснение на клиентите се съдейства и за издаване на удостоверения за тежести.

В кантората има специално назначен служител, който се занимава с връчване на нотариални покани. В рамките на една година Нотариус Гечева е написала четири статии за списание „Твоят Бизнес“, а именно: „Първоначални стъпки и необходими документи за изграждане на фотоволтаична инсталация върху покривна конструкция“,  „Особени случай на връчване на нотариална покана“, „Апорт – непарична вноска в търговско дружество“ и „Кой е собственик на незаконно построена сграда върху чужд имот?“.

През 2013г. Нотариус Цветелина Гечева е включена в изданието на Forbes Woman и е един от членовете на сформирания тогава клуб. Нотариус Цветелина Гечева е давала интервюта и съвети за списания  Forbes, Амика и Твоят бизнес.

През декември 2014г. е избрана от адвокатите в България за „Нотариус на годината“.

Dear clients,

 

In view of the current epidemiological situation in the country and the strict measures taken to limit the spread of COVID-19, we inform you that the office of Notary Tsvetelina Gecheva will not work during the state of emergency.

 

It is most important for us to protect the health of our clients and team, so we strictly comply with the requirements of the national and regional institutions. We urge you to be responsible for the life and health of your loved ones and all the people around you.