Цветелина Гечева, 2016

ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ГЕЧЕВА е завършила Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство през 2002 г. През 2005г., в същия университет, след четири годишен курс на обучение, успешно защитава дипломна работа по специалността „Европейска икономическа интеграция“.

От 1999г., още докато учи, до 2008 г., работи в една от най-големите адвокатски кантори в България –„Пенков, Марков и партньори“, обслужваща корпоративни клиенти в сферата на Търговското, Дружественото, Конкурентното и Нотариалното право.

През 2008г., на 30 години, след успешно положени изпити, става един от най-младите нотариуси в България. През девет годишния си стаж като нотариус работи предимно с корпоративни клиенти, строителни фирми и банки. В нотариалната кантора, освен нотариалните удостоверявания, се изготвят и всякакви видове договори и документи, необходими на клиентите. Служителите в кантората оказват пълно съдействие на клиентите за акуратното вписване на всички подлежащите на отбелязване и вписване документи в Служба по вписванията, гр. София. За улеснение на клиентите се съдейства и за издаване на удостоверения за тежести.

В кантората има специално назначен служител, който се занимава с връчване на нотариални покани. В рамките на една година Нотариус Гечева е написала четири статии за списание „Твоят Бизнес“, а именно: „Първоначални стъпки и необходими документи за изграждане на фотоволтаична инсталация върху покривна конструкция“,  „Особени случай на връчване на нотариална покана“, „Апорт – непарична вноска в търговско дружество“ и „Кой е собственик на незаконно построена сграда върху чужд имот?“.

През 2013г. Нотариус Цветелина Гечева е включена в изданието на Forbes Woman и е един от членовете на сформирания тогава клуб. Нотариус Цветелина Гечева е давала интервюта и съвети за списания  Forbes, Амика и Твоят бизнес.

През декември 2014г. е избрана от адвокатите в България за „Нотариус на годината“.